กล่องกระดาษปั๊มฟอยล์พร้อมหน้าต่าง PVC

ม็อคอัพ

*รูปภาพทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการโฆษณาเท่านั้น