กล่องชนิดฝาติดกาวสำหรับบรรจุยาเม็ด

ม็อคอัพ

*รูปภาพทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการโฆษณาเท่านั้น