ฉลากสำหรับกล่อง และขวดขนาดเล็ก

ม็อคอัพ

*รูปภาพทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการโฆษณาเท่านั้น