กล่องบรรจุภัณฑ์ชนิด ฝา / ก้น เสียบ

ม็อคอัพ

*รูปภาพทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการโฆษณาเท่านั้น